El CEEB ofereix formació contínua general per a Tutors i Tutores de Joc

  • Oferim una nova jornada de formació contínua al voltant de “La importància del Tutor i la Tutora de Joc a la competició escolar. El seu paper en el desenvolupament dels infants a l’esport.”
  • La sessió es realitzarà la tarda del pròxim dilluns 18 de desembre, a l’Escola Pia Balmes

El pròxim dilluns 18 de desembre, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona oferirà una sessió de formació contínua per a tutors i tutores de joc. Aquesta nova formació tractarà sobre “La importància del Tutor i la Tutora de Joc a la competició escolar. El seu paper en el desenvolupament dels infants a l’esport.”

La sessió es durà a terme presencialment a l’Escola Pia Balmes (C. Balmes, 218, 2n pis, Barcelona) a partir de les 18.30 h. La durada serà de 2 hores i anirà a càrrec del Departament Tècnic del CEEB, amb la col·laboració d’Andrés Barrientos en l’explicació de les sancions restauratives.

El procés d’inscripció per a les sessions s’ha de tramitar a través de la plataforma Playoff. Un cop realitzat l’accés, l’usuari s’ha de dirigir a l’apartat de Perfil i desplaçar-se a la part inferior, on es troba la pestanya d’Inscripcions. Una vegada seleccionada l’opció Nova Inscripció Única, s’ha d’indicar l’entitat Tutors de Joc Catalunya Associació i l’activitat 0000 Formació Contínua 1 (18 de desembre a les 18:30h).

Recordem que l’assistència a les sessions és obligatòria i comptabilitza per la Fitxa TJ. La falta d’assistència a les sessions, justificada o no, implica la possibilitat de no tutorització durant la 2a Fase de Competició.

Per qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres a competició@ceeb.cat. Þ

Inscripció

Més informació