Càpsules Esportives Específiques (CEE)

Informació

Formació de continguts tècnics específics d’una modalitat esportiva específica. Complementària al curs MDP.

Reconeguda dins l’àmbit del CEEB.

Requisits d'inscripció

Tenir 16 anys o més.

Estructura formativa

20h semipresencials.

Diploma del Consell de l’esport Escolar de Barcelona (CEEB)

Aquesta formació només està reconeguda dins l’àmbit de les competències del CEEB.

Requisits per superar el curs

  • Seguiment de l’aprofitament i valoració de la participació activa de l’alumnat durant la formació.
  • Assistir a un mínim del 90% de les hores de classes presencials.
  • Prova final del curs pràctica i teòrica.

Ubicació

Les classes presencials es realitzaran al CEM La Mar Bella.