Nova formació de cultura de pau orientada a tutors i tutores de joc

  • Es tracta d’una formació contínua sobre cultura de pau orientada l’esport base

  • Se celebra a l’Escola Pia Balmes el dijous 27 d’octubre amb el suport de la TDJC

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona celebra a l’Escola Pia Balmes de 18.15 a 20.15 h. una formació contínua de Tutors i Tutores de Joc: “Cultura de Pau a l’esport escolar. El paper del i la TJ en el canvi de paradigma.” Se celebra el dijous 27 d’octubre amb el suport de l’Associació Catalana de Tutors i Tutores de Joc dins el context dels Jocs Esportius Escolars de l’entitat. Es preveu l’assistència de professionals esportius que es dediquen a la tutorització d’activitats d’esport base del CEEB.  Þ

Més informació