Punt de trobada Barri de Bellvitge

Punt de trobada per la cursa d’orienrtació al barri de Bellvitge