Protocol de Represa d’Activitats Esportives del CEEB, a punt

El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona  s’ha adherit al Protocol de Represa de les Activitats Esportives de la Unió de Consells Esportius de Catalunya, aprovat per la Secretaria General d’Esports i Activitats Física i el PROCICAT. Per completar aquest protocol, el CEEB està elaborant un Manual de Procediments  per adequar les activitats, jornades i partits als requisits corresponents. També adaptant els respectius reglaments de cada modalitat, amb annexos específics.

La previsió és començar algunes activitats regulars a partir de la segona quinzena del mes de novembre. El Manual està a l’espera d’aprovació per part de l’Assemblea del CEEB, que se celebrarà el pròxim dimecres, 30 de setembre, per a fer-lo arribar a totes les entitats. Tot i això, us avancem conceptes bàsics del Manual, per a facilitar la tasca com a entitats a l’hora de gestionar les extraescolars:

  • Responsable COVID: l’entitat haurà de disposar obligatòriament d’un Responsable COVID per a poder gestionar els avisos amb la màxima rapidesa i efectivitat.
  • Declaració Responsabilitat: l’entitat haurà de signar una Declaració de Responsabilitat i haurà d’estar en possessió de la de cada participant.
  • Grup estable: l’entitat haurà de garantir que els seus equips o grups d’esportistes són grups estables, ja que mantenen contacte estret de manera continuada. No podrà participar puntualment cap esportista extern a un grup estable.
  • Traçabilitat: per a poder garantir la traçabilitat en cas que es detecti un positiu, les jornades o partits es realitzaran cada catorze dies. També se celebraran amb grups reduïts i per proximitat.
  • Instal·lació esportiva: tots i totes les participants i grups d’esportistes s’hauran de regir per la normativa específica de cada instal·lació o pista esportiva.
  • Jornada o partit: serà necessari que en cada jornada o partit es prengui la temperatura corporal a cada participant i s’hauran de prendre les mesures preventives necessàries, com la mascareta i el gel hidroalcohòlic per a mans.

Per qualsevol mena de consulta, fins a l’1 d’octubre, el CEEB estarà a la vostra disposició a través de correu electrònic competicio@elconsell.cat o el telèfon 93 219 32 16. Estigueu atents i atentes a les nostres xarxes socials i a la web del CEEB per estar al cas de les novetats!

Protocol UCEC Represa Activitats