Reunions pre-competició, una manera de millorar la temporada

Abans d’iniciar les competicions és fonamental realitzar una primera reunió amb cadascuna de les entitats participants en les diferents disciplines esportives. Al llarg de les pròximes setmanes, el Consell de l’Esport Escolar de Barcelona organitzarà una sèrie de reunions.

Llegir més…